fbpx

Correctie: 4 juni inloopavond werkzaamheden Eiland I

02.06.2020

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, is de inloopavond op donderdag 4 juni.
Meld u, gezien de coronamaatregelen, zo snel als mogelijk aan via info@westergouwe.nl

Geachte bewoners van Eiland I en Eiland II,

De bouw van de kadewoningenblokken E, F en blok M vordert. Eind juni worden de eerste woningen van blok E en F opgeleverd en eind juli worden de woningen van blok M opgeleverd. Aannemersbedrijf Van Gelder is momenteel druk bezig met straatwerk bij E en F en vanaf week 24 (8 juni) start Van Gelder bij blok M.
Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond waar u met ons kunt kennismaken en al uw vragen kunt stellen ten aanzien van planning, fasering, parkeren en bereikbaarheid van Eiland I. We willen direct van de gelegenheid gebruik maken, om u inzicht te geven in onze werkzaamheden en vertellen u graag over de voortgang van Boskalis, bij het voormalig gronddepot.

Details inloopavond:

• Wanneer:                 Donderdag 4 juni
• Tijd:                            Van 19.30 tot 20.30 uur (vrije inloop)
• Waar:                         Projectbureau Westergouwe, Provincialeweg 10
• Aanmelden via:      info@westergouwe.nl

Rijbaan bij blok M afgesloten
Vanaf 8 juni wordt gefaseerd gestart met het aanbrengen van de definitieve bestrating langs blok M.
In week 24 starten we met de aanleg van een trottoir langs blok M en vanaf week 25 (15 juni), worden de betonplaten verwijdert en is de rijbaan voor Terschellinglaan 8 t/m 24 afgesloten. Daarnaast worden parkeervakken en boomvakken definitief aangelegd. De huidige langsparkeervakken worden omgevormd naar haaks parkeren.

Werkzaamheden Wadden
De Wadden is de enige toegangsweg naar het Eiland. In het najaar start Van Gelder gefaseerd met het vervangen van het asfalt door klinkers. Uiteraard blijft het Eiland bereikbaar, maar u kunt hier enige hinder van ondervinden. Tijdens de informatieavond geven we hier graag meer informatie over.
Wij hopen u te mogen begroeten, tijdens de inloopavond op donderdag 4 juni.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Westergouwe