fbpx
bewonersportal_7

Wijkbeheer

Westergouwe is een aantrekkelijke groene en waterrijke wijk in aanbouw. Dat willen we graag zo houden. Om dat te realiseren werken verschillende partijen aan de bouw, onderhoud en beheer van de wijk. Samen met u als eerste bewoner van Westergouwe zorgen we ervoor dat het prettig wonen is. Zelfs als nu de wijk volop in ontwikkeling is.

Het laten meedenken en meewerken van bewoners is een belangrijk speerpunt. Het doorgeven van meldingen helpt ons om tijdig in te spelen op eventuele ongemakken. Zo houden we de openbare ruimte mooi, schoon en heel. U kunt uw melding doen bij het Meldpunt Openbare Ruimte van gemeente Gouda.

Melding doen

Het Meldpunt Openbaar Gebied van Gouda is bereikbaar via www.gouda.nl of via tel-nummer 140182. Voor spoedmeldingen ook in het weekend en buiten kantooruren. Informatie over Afval & Milieu, Verkeer & vervoer en Wonen & (ver)bouwen vindt u ook op www.gouda.nl. Uw meldingen worden geregistreerd en aan de verantwoordelijke collega’s doorgegeven. Uw naam, adres en postcode en telefoonnummer worden genoteerd.

Ook als u plannen heeft te gaan bouwen, verbouwen of een initiatief wilt starten zoals ‘Groen moet je Doen’ is gemeente Gouda uw aanspreekpunt.

Overgedragen gebied

Westergouwe is als wijk continue in ontwikkeling en de eerste delen van de wijk zijn afgerond. De verantwoordelijkheid is overgegaan naar de reguliere ambtelijke organisatie van de gemeente Gouda en het projectbureau trekt zich uit die rol terug om zich te richten op de volgende fasen van het project.

Het gaat om het onderstaande gebied. Westergouwe-II staat nog niet op onderstaande kaart, maar is nog niet-overgedragen gebied.

APV

De gemeente Gouda heeft regels opgesteld om de stad leefbaar te houden (Algemene Plaatselijke Verordening). Het overtreden hiervan is strafbaar en kan leiden tot een boete. Medewerkers van projectbureau Westergouwe houden in samenwerking met de politie toezicht op naleving van de regels. Ervaart u overlast, bijvoorbeeld door vernieling of vervuiling, meld dit dan. Bij gevaarlijke situaties kunt u direct contact opnemen met het algemene nummer van de politie 0900-8844.

Wijkagent

 Westergouwe heeft 2 wijkagenten vanuit politieteam Gouda: Hanny de Bruyne en Hassan Nagih. Korte Akkeren valt ook binnen onder hun werkgebied. Ze zijn bereikbaar via algemeen nummer 0900-8844, Twitteraccount en een contactformulier