fbpx

VERHUURD: Binnengebied De Tuinen

In de 1e fase van de nieuwe wijk Westergouwe wordt het deelgebied ‘De Tuinen’ ontwikkeld. De Tuinen is verdeeld in drie verschillende delen te weten de Rand, de Appartementen en het Binnengebied.

In het Binnengebied van de Tuinen 3 zijn 58 eengezinswoningen gebouwd bestemd voor de sociale en vrije sector huur. Het is een mix van sociale huur en vrije sector huur. Van de 58 eengezinswoningen zijn 30 woningen verhuurd in de sociale sector en 28 in de vrije sector huur. De grootte van de woningen varieert van 90 m² tot ca. 110 m².

De totale wijk Westergouwe krijgt minstens 400 sociale huurwoningen, maar ook markthuurwoningen. Dit is afgesproken met de woningcorporaties Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen. In de eerste fase ontwikkelt Woonpartners in totaal 70 sociale huurwoningen en 28 markthuurwoningen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste informatie over het concrete huuraanbod.

Alle woningen zijn inmiddels verhuurd!

Wilt u meer weten en/of u inschrijven, ga dan naar de site van Woonpartners.

1. Hoeveel woningen komen in de verhuur?
In de eerste fase worden er 58 eengezinswoningen en 40 appartementen gebouwd.

2. Wat soort woningen komen in de verhuur?
Het wordt een mix van sociale huur en vrije sector huur. Van de 58 eengezinswoningen worden 30 woningen verhuurd in de sociale sector en 28 in de vrije sector huur. De 40 appartementen worden allemaal in de sociale huursector gebouwd. De grootte van de woningen varieert van 70 m² tot ca. 110 m².

3. Wat gaan de huurwoningen kosten?
Woonpartners Midden-Holland kan op dit moment nog niet exact aangeven wat de huurprijzen worden. We kunnen aangegeven dat het hier om sociale huurwoningen gaat met een huurprijs in de betaalbare huurklasse. Deze huurklasse heeft een huurprijs tot maximaal € 618,24 euro (prijspeil 2015). Dat wil zeggen dat (afhankelijk van inkomen) huurtoeslag mogelijk is.

4. Wanneer worden de huurwoningen opgeleverd?
De bouw van de eerste woningen start vanaf augustus 2015. Dat zijn de koopwoningen. In maart-april 2016 begint de bouw van de huurwoningen. Volgens planning worden de huurwoningen opgeleverd in de tweede helft van 2016.

5. Wanneer kan ik met inschrijven voor een huurwoning van Woonpartners?
Circa 6 maanden voor de oplevering van de woningen start Woonpartners Midden-Holland met de verhuur van de woningen. Via verhuurwaddinxveen@woonpartners-mh.nl kunt u bij Woonpartners kenbaar maken dat u interesse heeft. U ontvangt dan bericht over de precieze start van de verhuur.

6. Hoe worden de sociale huurwoningen toegewezen?
Woonpartners adverteert de huurwoningen t.z.t. via www.woningnet.nl. De toewijzing gebeurt op basis van de op dat moment geldende woningtoewijzingsregels.

7. Kan ik als huurder ook keuzes maken in bijvoorbeeld tegelwerk en andere afwerkingen?
Woonpartners streeft ernaar om bij nieuwbouwwoningen de klant een keuze aan te bieden in bijvoorbeeld de kleur tegelwerk, de keukenkleur en kranen. Dit is door de voortgang in de bouwstroom echter niet altijd mogelijk. Op dit moment kunnen wij nog niet aangeven of de keuzes te realiseren zijn.

8. Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?
Het is alleen mogelijk om voor de sociale huurwoningen huurtoeslag te krijgen als u vanwege uw gezamenlijke inkomen daar recht op heeft. Daarbij wordt ook gekeken naar de grootte van uw huishouden. De huurprijzen van de sociale huurwoningen maakt het mogelijk om voor huurtoeslag in aanmerking te komen. Voor meer informatie over huurtoeslag kijkt u op www.toeslagen.nl. Voor vrij sector huurwoningen kunt u geen huurtoeslag krijgen.

9. Welke gegevens zijn noodzakelijk voor een inschrijving bij woningnet?
Kijk hiervoor op www.woningnet.nl.

10. Als ik (samen met mijn eventuele partner) meer dan € 34.911,- verdien kom ik dan in aanmerking voor een sociale huurwoning?
Woningcorporaties zijn op dit moment verplicht om 90% van de sociale huurwoningen toe te wijzen aan huurders met een belastbaar inkomen tot € 34.911,- Woonpartners wijst de overige 10% met voorrang toe aan kandidaten met een inkomen tot € 38.000,-. Mocht regelgeving verruimd worden, dan past Woonpartners dit toe.

11. Hoe worden de vrije sector huurwoningen toegewezen?
Vrije sector woningen worden geadverteerd via de website van Woonpartners Midden-Holland, www.woningnet.nl en www.pararius.nl. Via verhuurwaddinxveen@woonpartners-mh.nl kunt u bij Woonpartners kenbaar maken dat u interesse heeft voor een vrije sectorwoning. U krijgt dan bericht over de precieze start van de verhuur.

12. Zijn er inkomensgrenzen verbonden aan een vrije sector huurwoning?
Voor vrije sectorwoningen geldt dat het inkomen moet passen bij de huurprijs van de woning. Daarom wordt een minimaal inkomen gevraagd. Wat dit inkomen moet zijn voor de vrije sectorwoningen in Westergouwe is nu nog niet bekend.

Dit is afgesproken met de woningcorporaties Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen. In de eerste fase ontwikkelt Woonpartners in totaal 98 woningen. Hieronder vind u een overzicht van de belangrijkste informatie over het concrete huuraanbod.

Wilt u meer weten en/of u inschrijven, ga dan naar de site van Woonpartners.

Share